Mersin,  TÜRKİYE

Cennet Cehennem Obrukları

Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Narlıkuyu’da bulunan bir doğa harikasına doğru çeviriyoruz yönümüzü. Cennet Cehennem Mağaraları, ya da daha doğru bir tabirle Cennet ve Cehennem Obrukları.

Aralarında yaklaşık 50 metre bulunan Cennet ve Cehennem Obrukları’na giriş aynı noktadan yapılıyor. Otopark, tuvalet gibi imkanlar burada mevcut ve Müzekart ile girilebiliyor.

Mersin’deki Cennet ve Cehennem Obrukları

OBRUK NEDİR? Yer altındaki kireçtaşı gibi kayaçların erimesi ve oluşan boşlukların tavanlarının zamanla çökmesiyle oluşan karstik yer şekline obruk denir.

Cennet Obruğu

İki obruktan büyük olanı ve tabanına inilerek gezilebileninin adı, Cennet Obruğu. 70-135 metre kadar derine giden obruk, bir yeraltı deresinin sebep olduğu karstik kireçtaşı çöküntüleri sonucu oluşmuş. Çöküntünün ağız genişliği ise yaklaşık 200 metre civarında.

Cennet Obruğu’na iniş için bir asansör yapılmış, ancak bu asansörden 65 yaş üstü ziyaretçiler faydalanabiliyor. 65 yaşın altında olan bizler merdivenleri kullanıyoruz. Oldukça efor gerektiren bir iniş ve çıkış olduğunu belirtelim, çünkü 450 basamakla obruğun dibine iniliyor. Obruğun dibi bir mağaraya açılıyor. Mağara girişinden itibaren daha dikkatli olmak gerekiyor, çünkü yerler nemli ve kaygan. İsteyenler 300. basamaktaki Meryem Ana Kilisesi‘ne kadar gidip dönebilir, daha çok keşfetmek isteyenlerse kaygan basamakları takip edip mağaranın içlerine doğru ilerleyebilir. Mağaranın sonuna kadar gidildiğinde derinlerden gelen bir su sesi duyuluyor. Ziyaretçiler tarafından gidilemese de mağaranın gizemli derinliklere doğru uzandığı anlaşılıyor.

Cennet Obruğu girişindeki Meryem Ana Kilisesi

Meryem Ana Kilisesi

Cennet Obruğu’na inen 300. basamağın olduğu yerde küçük bir kilise bulunuyor. Kilise, 12,4 x 6,7 metre ölçülerinde dikdörtgen planlı ve üstü açık olarak inşa edilmiş. Yapının üzerindeki kitabeden anlaşıldığına göre, Aziz Paulus tarafından 5. yüzyılda yaptırılarak Meryem Ana’ya adanmış. Kilise kısa bir süre cami olarak da kullanılmış. Kilisenin apsisinde Hz. İsa ve 12 havarisinin betimlendiği freskler bulunuyor.

Meryem Ana Kilisesi

Kiliseden mağaraya doğru girerken eski bir yazıt bulunuyor. Hristiyanlık öncesi mitolojiye dayanan yazıt, MÖ 1-2. yüzyıllara tarihleniyor. Eupaphios’un mağaraya girmeden önce Pan ve Hermes’e yalvardığı Eski Grekçe yazıtta şu dizeler bulunuyor:

“Bu obruğa, çalı çırpıya ve ormana girmeden önce Arimoi toprağında gürüldeyen Aoos Nehri’nin ışıksız akıntısı görüşümü tam kapatmadan ben Eupaphios, Pan ve Hermes’in bağışlayıcılığını diledim.”

Cehennem Obruğu

Cennet Obruğu’ndan çıktıktan sonra soluklanıyor ve ahşap yürüyüş yolunu izleyerek Cehennem Obruğu‘na devam ediyoruz. Cennet Obruğu’ndan daha küçük olan Cehennem Obruğu’nun ağız çapı yaklaşık 50 metre. En derin noktasıysa 128 metre. Bu çukur da yine karstik kireçtaşı çöküntüsü ile oluşmuş.

Çok sarp olduğu için inilemeyen Cehennem Obruğu’nun üzerine bir platform yapılmış. Bu platformdan çukurun dibini izleyebiliyorsunuz. Platformun bir bölümüyse yükseklik korkusu olmayanlar için camdan yapılmış.

Cehennem Obruğu’na giden yolda şarap presleme için kullanılan bir mekanizma da görüyoruz. Bölgede tarih boyunca şarap üretiminin ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor.

Cehennem Obruğu tarafından Akdeniz manzarası
Cehennem obruğunun tepeden görünümü.

Zeus Tapınağı

Cennet Cehennem Obrukları’nın hemen karşısında Zeus Tapınağı bulunuyor. Helenistik dönemde inşa edilmiş tapınak, 5. yüzyılda kiliseye çevrilmiş. Tapınağın kuzey duvarına Helenistik ve Roma İmparatorluğu dönemlerinde hizmet etmiş 130 din adamının isimleri yazıldığı tespit edilmiş. Ancak ne yazık ki tapınağın çok az bir kısmı bugüne ulaşabilmiş.

Zeus Tapınağı

Bu bölgeye atfedilen efsaneye göre, baş tanrı Zeus ile ejderha Typhon savaşmaktadır. Typhon, savaşı kaybeden Zeus’u Cehennem Mağarası’na hapseder. Tanrılar Hermes ve Pan ise Zeus’u bu mağaradan kurtarır ve Zeus tekrar ejderha Typhon’un peşine düşer. Typhon’u Sicilya’da bulan Zeus, Etna Yanardağı’nı ejderhanın üzerine fırlatır ve onu sonsuza kadar yer altına hapseder.

Zeus Tapınağı Kalıntıları

Zeus Tapınağı ve yanındaki doğa harikaları olan Cennet ve Cehennem Obrukları efsanelere konu edilerek bugüne kadar ulaşmışlar. Bizler de bu güzellikleri sizlerle paylaşabildiğimiz için çok mutluyuz 🙂 Başka bir rotada görüşmek üzere!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.